top of page

OHYBANIE PLECHOV:  CNC OHRAŇOVACÍ LIS  ERMAKSAN

MAX. DĹŽKA LISOVNIKA  = 4000 mm

MAX. SILA LISOVANIA       =  320 ton

RIADIACI SYSTEM DELEM 2020

- rýchla kontrola rozvinutych  tvarov

  podľa navolených nástrojovov

- okamžitá informácia  vnútorného  

  rádiusu pre konštruktéra

- simulácia ohýbania

- voľba poradia ohybov u zložitých 

  tvarov výlisku

DISPOZÍCIA BEZOTLAKOVEHO OHÝBANIA NA ŠPECIALNOM NÁSTROJI

DO HRUBKY 4mm

TABUĽKA S NÁSTROJOVÝM VYBAVENÍM

bottom of page