top of page

Povinne zverejňované dokumenty:

Zmluva - obstaranie hydraulického CNC ohraňovacieho lisu - zverejnené dňa 13.09.2019

Regionálny príspevok na realizáciu projektu-Nákup inovatívnej technológie na spracovanie kovových výrobkov  - zverejnené dňa 17.04.2020

bottom of page