top of page

Rezanie plazmou

Plazmové delenie je menej nákladná alternatíva ku laserovej technológii delenia materiálu, zvlášť u hrubších plechov. Pre termické delenie materiálu využívame moderný vysokovýkonný CNC rezací stroj VANAD KOMPAKT v súčasnosti s plazmovým zdrojom Thermal Dynamics 200A. Plazmový zdroj dosahuje vo svojej triede vynikajúce kolmosti rezu, vysokú rýchlosť a dokonalú čistotu rezu rovnako ako u tenkých tak aj u hrubších materiálov.
Rezanie čiernej ocele v ochrannej atmosfére O2.

Rezanie hliníka a nerezových ocelí v ochrannej atmosfére N2/H2O

Kvalitné delenie materiálu bez potreby ďalšej úpravy rezného povrchu.

Hrúbky plechov ktoré Vám dokážeme narezať

Zariadenie ktoré používa naša firma:

VANAD KOMPAKT so zdrojom Thermal Dynamics 200A

Tel/Fax: +421 56 678 2942
bottom of page